Kontakt

Gutek Film Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 41 lok.43
01-503 Warszawa
telefon 22 536 92 00
sklepinternetowy@gutekfilm.pl
biuro czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17

NIP: 526-10-09-244 REGON: 010791442

KONTO BANKOWE Raiffeisen Polbank: 55 1750 0009 0000 0000 0094 4467

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, numer KRS: 0000125046

Copyright © 2018 Gutek Film. All Rights Reserved