Zwrot zamówienia

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu przez konsumentów

 • 1. Kupującym będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy sprzedaży Produktu zawartej ze Sprzedawcą zgodnie z ustawą o prawach konsumenta oraz poniższymi postanowieniami.
 • 2. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 14 dni od dnia:
 • 3. objęcia Produktu w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 • 4. w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.
 • 5. Do zachowania powyższego terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez Kupującego oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może, lecz nie musi, być złożone na formularzu, którego wzór jest zamieszczony TUTAJ.
 • 6. Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do nagrań dźwiękowych, wizualnych albo do programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • 7. Kupujący ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.
 • 8. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 • 9. Odsyłany Produkt powinien być zapakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie oraz powinny być do niego dołączone wszelkie dostarczone z Produktem elementy dodatkowe.
 • 10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym zapłacone przez Kupującego należności na poczet wydatków w postaci kosztów dostawy Produktu. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, o ile w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy Kupujący nie wskaże inaczej.
Copyright © 2018 Gutek Film. All Rights Reserved