ZWROTY

ZWROT ZAMÓWIENIA

Kupującym w sklepie Gutek Film przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia otrzymania opłaconego zamówienia. Aby dokonać zwrotu należy w powyższym terminie wysłać do Gutek Film oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Formularz zwrotu do pobrania TUTAJ.

Kupujący ma obowiązek zwrócić zamówione produkty do Gutek Film nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Wystarczy, że zamówione produkty zostaną odesłane na adres Gutek Film przed upływem tego terminu. Koszt zwrotu produktu ponosi kupujący.

Zwrot płatności nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia kupującego o odstąpienia od umowy przy użyciu sposobu zapłaty wskazanego przez kupującego w formularzu zwrotu.

REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionych produktów można składać w formie pisemnej na adres Gutek Film lub w formie elektronicznej na adres sklepinternetowy@gutekfilm.pl.

Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy oraz adres e-mail kupującego, przyczynę reklamacji oraz informację o tym, czego domaga się kupujący.

Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 4 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Copyright © 2018 Gutek Film. All Rights Reserved